Zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan w Warszawie Chrzest 24.06.2012

  • „A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: Oto woda; cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym” (Dz. Ap. 8.36-37)

    W dniu 24 czerwca odbył się w zborze w Warszawie przy ulicy Kurpiowskiej chrzest. Działanie Bożej łaski sprawiło, że 4 osoby uwierzyły w Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela i potwierdziły to poprzez chrzest wiary.

    W zborowym babtysterium chrzcił br. Adam Wójcik , a br. Paweł Ratz usłużył Słowem Bożym podkreślając znaczenie nowonarodzenia bez którego chrzest nie ma mocy sprawczej. Po chrzcie wspominaliśmy śmierć Pana Jezusa uczestnicząc w pamiątce Wieczerzy Pańskiej, którą poprowadził br. Czesław Węgrzynek. Każdy z ochrzczonych otrzymał od zboru Biblię by Słowo Boże prowadziło ich każdego dnia drogą za Panem Jezusem. „Słowo twoje jest pochodnią nogom moim I światłością ścieżkom moim” (Ps. 119.105) Po nabożeństwie zgromadzeni wzięli udział (wśród nas wielu gości) w uczcie miłości (agape) przygotowanej przez braci i siostry ze zboru. Mogliśmy podczas niej między innymi usłyszeć pieśni zaśpiewane przez młode osoby jak i wysłuchać kilku świadectw. Siostrom Magdzie, Izie i Eli oraz bratu Tadeuszowi życzymy błogosławieństwa Bożego i Duchowego wzrostu w codziennym życiu z Panem. Dziękujemy Bogu za ten wspólny czas i Jego błogosławieństwo.

    Fotoreportaż z chrztu znajduje się w galerii zdjęć. Zapraszamy do obejrzenia.

Zapraszamy na zgromadzenia

Niedziela godz.10:00, czwartek godz.19:00. Warszawa ul. Kurpiowska 5.