Zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan w WarszawieNasza historia

 • Zbór nasz ma 85-letnią historie. Już w latach 1925 – 1927 ewangelia Pana naszego Jezusa Chrystusa dotarła do wielu ludzi na terenie Warszawy i okolic. Powstał zbór, których przywódców dobrze pamiętamy i mile wspominamy. Ewangelia zwiastowana w tamtych latach miała taką moc przekonywania, że wielu ludzi wyznawało swoje grzechy i dawało się chrzcić w Imieniu Pana Jezusa Chrystusa.

  Za oficjalny początek zboru przyjmuje się rok 1927. Zbór był zborem zmieniającym swoje miejsca zgromadzeń, tak jak Pan nasz kierował sercami ludzi w rożnych warunkach. Również uwarunkowania historyczne sprawiały, że podczas swojego istnienia zgromadzenia odbywały się w ośmiu miejscach na terenie Warszawy.

  1. w latach 1927-1930 przy ulicy Filtrowej 30
  2. w latach 1931-1936 przy ulicy Puławskiej 37
  3. w latach 1936-1944 przy ulicy Wilczej 45
  4. w roku 1945 przy ulicy Emilii Plater 7
  5. w latach 1945-1950 przy ulicy Poznańskiej 13 (po aresztowaniu braci zbór zgromadzał się po domach)
  6. w latach 1952-1969 przy ulicy Aleje Jerozolimskie 99/37
  7. w latach 1969-1999 przy ulicy Zagórnej 10
  8. od 1999 roku przy ulicy Kurpiowskiej 5

  Zbór występował pod różnymi nazwami. Początkowo przedwojenna nazwa brzmiała: Zbór Ewangelicznych Chrześcijan Wolnych. W okresie okupacji hitlerowskiej pomimo ograniczeń, trudności i prześladowań nadal odbywały się nabożeństwa, a tętno życia i pracy duchowej nie osłabło. Zbór miał w tym czasie szereg placówek w Warszawie jak i okolicach. Nawet podczas Powstania Warszawskiego życie Zboru warszawskiego nie zamarło w oblężonym mieście. Od drugiego tygodnia walk, aż do końca (4.10.44) pięć razy w tygodniu odbywały się w kaplicy zborowej nabożeństwa na które przybywało 15-30 członków zboru przebywających wówczas w Śródmieściu o ile przybycie było możliwe.

  Po wojnie w roku 1947 na konferencji braterskiej w Pszczynie Zbór przystąpił do Zjednoczenia Wolnych Chrześcijan i wraz z nim wszedł w skład Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego.

  W roku 1981 Kościół Wolnych Chrześcijan rozpoczął samodzielną pracę w Polsce. Od tego czasu pod nazwą Zboru Kościoła Wolnych Chrześcijan w Warszawie prowadzona jest działalność do dnia dzisiejszego. Jesteśmy w strukturach naszych bratnich zborów w Kościele Wolnych Chrześcijan, jesteśmy bliscy również zborom Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, Kościoła Baptystów i wielu innych Społeczności Chrześcijańskich, wyznających tego samego Zbawiciela i Pana Kościoła.

  W sierpniu 1998 roku przedstawiciele zboru zakupili budynek przy ulicy Kurpiowskiej 5 w Warszawie. Po generalnym remoncie 21 listopada 1999 roku odbyło się pierwsze nabożeństwo. Zbór z ulicy Zagórnej przeniósł się do nowej siedziby.

  Oprócz stałych nabożeństw prowadzone jest nauczanie dzieci. Są one wspaniałym darem od Boga i chętnie im przekazujemy biblijną wiedzę oraz uczymy ich zasad chrześcijańskich. Odbywają się spotkania młodzieżowe, organizowane są konferencje, zjazdy tematyczne i nabożeństwa ewangelizacyjne. Do dzielenia się Słowem Bożym zapraszani są bracia z różnych społeczności.

  Posiadamy bibliotekę w której znajduje się wiele książek o tematyce chrześcijańskiej. Możliwe jest także zakupienie Biblii, książek chrześcijańskich, kalendarzy i płyt z nagranymi pieśniami. Chętnie śpiewamy, by pieśnią uwielbiać Boga i przeżywać Jego obecność na naszych zgromadzeniach.

  Publicznie wyznajemy nasza wiarę zaczynając od chrztu wodnego w wieku dojrzałym po samodzielnej decyzji każdego z osobna, kto dobrowolnie pokutuje i czyni Panem swojego życia Jezusa Chrystusa. W zborze możesz spotkać żywe świadectwo o osobistym kontakcie z Bogiem i przeżyć cud narodzenia się na nowo dla Bożego Królestwa. Najlepiej jak sam się przekonasz i zdobędziesz na odwiedziny naszego zboru.

  Dziękujemy Panu Bogu, że przez tyle lat nam błogosławił. Jego Słowo jest głoszone do dzisiaj co sprawia, że wiele osób mogło się z Nim spotkać osobiście słysząc dobrą nowinę o Panu Jezusie.

Zapraszamy na zgromadzenia

Niedziela godz.10:00, czwartek godz.19:00. Warszawa ul. Kurpiowska 5.