Zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan w Warszawie Odważna i pełna wdzięku - konferencja w Wiśle

 • W dniu 9 marca 2013 r. odbyła się w Wiśle konferencja dla kobiet pod nazwą „Odważna i pełna wdzięku”, w której uczestniczyło sześć sióstr z naszego Zboru. Na naszym spotkaniu siostrzanym miałyśmy przyjemność posłuchać ich relacji z wyjazdu.

  I. Wykład Aliny Wieja: „Odważna i pełna wdzięku w pokonywaniu trudności”.

  Alina Wieja podkreśliła, że jesteśmy cenne w oczach Boga, On zaplanował życie dla każdej z nas, jesteśmy dla Niego wyjątkowe. Natomiast przeciwnik Boga – szatan, chce nas z tego okraść, zniszczyć to co jest w nas cenne. Chce wlać w nasze serca strach, zwieść nas tak jak to uczynił w ogrodzie Eden z Ewą. Strachem jesteśmy okradane z dobrych emocji. Strach żeruje na naszych emocjach z przeszłości.

  Bóg wlewa w nasze serca pokój, On zabiera strach i chce wlać w nasze serce odwagę. Nie wyznany grzech, jak również brak przebaczenia – zatrzymuje nas w miejscu rozgoryczenia czasem przez wiele lat. Dlatego potrzebne jest wyznanie i przebaczenie. Okazanie drugiej osobie miłości i przebaczenia wymaga odwagi. Odwaga – to przede wszystkim stanie niewzruszenie w Bożych wartościach, odwaga to też wdzięczność za wiele rzeczy:

  Nie dał nam Bóg ducha strachu, lecz mocy (odwagi) i miłości i powściągliwości 2 Tym. 1;7

  "Nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa” Rzym 8,15

  Zwycięstwo odnosimy nie o własnych siłach, lecz pokładając ufność w Bogu, który może nam pomóc przeżyć zwycięsko każdy dzień.

  „Wtedy cofną się wrogowie moi, gdy zawołam: To wiem, że Bóg jest ze mną” Psalm, 56,10

  Odwaga to: miłość i moc Pana Jezusa w nas; połączona z wdziękiem – piękno Pana Jezusa w nas; wyrazem czego są owoce Ducha Świętego. Bóg pragnie abyśmy były wdzięczne. Wdzięk – aromat pomagający budować dobre relacje. Kiedy błogosławimy innych – okazujemy szacunek, wydajemy dobrą woń. Tylko w Panu Jezusie Chrystusie możemy być kobietami pełnymi wdzięku (w duchowym znaczeniu). Wdzięk pochodzi z ciała, duszy i ducha. Możemy go w różny sposób wykorzystać Te trzy części przeciwnik nasz chce zawładnąć dla siebie i zniszczyć w nas to co piękne. Siłą naszego życia jest to co duchowe, nie cielesne. Bądźmy wdzięcznymi za to co mamy i myślmy o innych, aby im przekazać to czym zostałyśmy obdarowane:

  „Król pragnie wdzięku Twego ....” Psalm 45,12

  Jeżeli chcemy zmiany w naszym otoczeniu, to musimy same otworzyć się na zmianę.

  Przez nasze życie musi przepływać Boża miłość, tak aby dotknęła ona inne osoby. Bycie w miejscu powołania Bożego jest najszczęśliwszym miejscem w naszym życiu. Aby być spełnioną osobą – musimy mieć serce przez które przepływa Boża miłość, Boże działanie. Nie musimy się lękać, bo On powiedział:

  „Nie bój się bom Ja z tobą, nie lękaj się bom Ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię
  prawicą sprawiedliwości swojej”
  Izajasz 41,10

  Źródłem naszej odwagi jest świadomość obecności Boga, który wprowadza dobro do naszego życia. On rzekł:

  „Ufajcie, Ja Jestem, nie bójcie się” Mat.14;27-33

  Sięgajmy po Boże Słowo, Boże obietnice, pragnijmy w sercu usłyszeć Boży głos.

  „Weselę się z obietnicy Twojej, jak ten, który zdobył wielki łup” Psalm 119,162

  Bądźmy Bogu wdzięczne.

  Nie pozostawajmy w izolacji, która nas oddziela od Boga. Bóg oferuje nam swoją obecność, daje nam obietnicę
  swego słowa, ale od nas oczekuje odwagi (nie bierności).

  Przykład Apostoła Piotra – męża akcji i działania; wpatrujmy się w Pana Jezusa, nie patrzmy na przeciwności. Akt
  wiary, wypowiedzenie słów odwagi odbiera strach.

  Kobiety Biblii: przykłady wiary i odwagi: Kobieta która cierpiała na upływ krwi od 12 lat – okazała akt wiary i odwagi, gdy dotknęła się Pana Jezusa - otrzymała uzdrowienie ; wyznała to przed ludźmi;

  Debora - przykład kobiety która przekazała wartości młodemu pokoleniu, powstała i wezwała naród do boju,

  Estera – nosząca brzemię narodu izraelskiego, wołająca o swój lud, o jego wybawienie. Podejmuje ryzyko, ale idzie z twarzą wpatrzoną w twarz króla.

  Podobnie i my idźmy przez życie wpatrzone w twarz Pana Jezusa – naszego Króla i Zbawiciela. On nas przeprowadzi przez najtrudniejszą sytuację i da odwagę. Módlmy się i trwajmy w społeczności w Nim, a otrzymamy moc, aby głosić z odwagą Słowo Boże innym - Dz. Ap. 4; 29-31

  Alina podkreśliła, że „Ufnie, w pełni nadziei możemy podążać w przyszłość, wiedząc, że Bóg Ojciec przygotował
  dla nas dobry plan”

  II. Wykład Małgorzaty Roman „Odważna i pełna wdzięku w pracy i w biznesie”, która wskazała na:

  Odwagę – w podejmowaniu życiowych decyzji (szkoła, praca, małżeństwo, odwaga w podejmowaniu decyzji zawodowych). Najważniejszy jest wybór, bądźmy odważne w szukaniu Bożej woli:

  "Szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane” Ew. Mat. 6;33; Bóg jest wierny swoim słowom

  Odwagę – w świadczeniu innym o Bogu; szukanie bliskiej relacji z Bogiem i dzielenie się świadectwem z innymi. Ważne jest, abyśmy nie koncentrowały się na sobie, ale na tym co otrzymaliśmy od Boga, aby podzielić się tym z innymi:

  „Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy mogli posiąść mądre serce” – 2 Kor. 12;9

  Odwagę – w dzieleniu się z innymi finansami, pomaganiu innym. Bóg jest wierny i nas zaopatruje w każdej sytuacji. On ma najlepszy scenariusz naszego życia, On nas przeprowadzi finansowo. Bóg rozmnoży to co Mu ofiarujemy:

  „Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze” Hebr. 4;16

  Odwagę – w podejmowaniu odpowiedzialności – pomoc chorym, bliskim, starszym, rodzicom. Gdy inni w nas zobaczą miłość Bożą i oddanie często otwierają się na Słowo Boże;

  Odwagę – w przechodzeniu trudności, wobec rzeczy które nas przerastają. Bóg jest naszym sędzią nie ludzie, On jest wierny i stanie w naszej obronie:

  „Dosyć masz, gdy masz łaskę Bożą, ....”

  „ A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani” Rzym. 8;28

  III. Wykład Sylwii Tomczyk - „Odważna i pełna wdzięku w zmianach”.

  Nie bójmy się zmian w naszym życiu, zmiany są częścią naszego życia, podejmujmy wysiłek, aby wykonać Boże powołanie. Wszystkie zmiany, które dokonują się w nas, będą miały wpływ na ludzi którzy są wokół nas. Pan Jezus powiedział:

  „Wy jesteście światłością świata” Mat. r. 5

  Postawiono pytania: Co mogę zrobić lepiej w życiu, jak lepiej przeżyć życie , aby go nie zmarnować, co robię aby mieć wpływ na swoje życie?

  Bóg jest zainteresowany problemami które przeżywamy. Musimy się na nie przygotować pokonując strach i niewiarę. Jeżeli poddamy się zniechęceniu nie pokonamy trudności. Zauważono, że statek jest bardzo bezpieczny w porcie, ale nie po to został zbudowany, tak samo i my musimy podjąć ryzyko – wypłynąć w rejs życia i nie bać się trudności.

  „W niczym nie dajcie się zastraszyć przeciwnikom. Taka postawa jest dla nich zapowiedzią zguby, dla was zaś zbawienia przez samego Boga” Filip. 1;28b

  Zmiany przychodzą przez mądre decyzje. Właściwa postawa jest kluczem do wprowadzenia dobrych zmiany w naszym życiu. Właściwa decyzja – to zaufanie, poleganie na Bogu i umiłowanie Boga.

  Jak poradzić sobie ze słabościami, których nie jesteśmy w stanie sami pokonać; bliska na co dzień społeczność z Bogiem to sukces do zmian. Kluczem do wprowadzenia dobrych zmian jest pokonania strachu, słabości, poprzez:

  Zmiany wewnętrzne – zmiana sposobu myślenia o sobie. Zanim zmiany dokonają się wokół nas, najpierw muszą się dokonać w nas, samoakceptacja siebie i podziękowanie Stwórcy, że tak cudownie zostałam stworzona:

  „Wysławiam Cię Boże, że tak cudownie mnie stworzyłeś ......”. - Psalm 139

  Zmiany zewnętrzne – zmiany przychodzą przez dobre nawyki, a nie siłę woli- czy samodyscyplinę, podjęcie ryzyka;. zmiany interpersonalne - nasze relacje z innymi. Nasze relacje powinny być nastawione na dawanie jak najwięcej innym.

  John Maxwella powiedział: Jeśli chcesz mieć coś, czego nigdy nie miałeś, to musisz zrobić coś czego nigdy dotąd nie zrobiłeś. A to oznacza zmianę.

  Wykład IV – Honorata Wąsowska - „Odważna i pełna wdzięku w wejściu w Boże powołanie”

  W swoim świadectwie z pobytu w Ugandzie Honorata wskazała, że warto jest szukać Bożego szczególnego powołania dla naszego życia w modlitwie i poście i nie ulegać zniecierpliwieniu. Bóg chce abyśmy poznały nasze powołanie, On daje nam odwagę, aby czynić Jego wolę:

  „Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie nie splamionym przez świat” Jakub 1;27

  „W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy” Gal. 6;9-10

  Każda z nas ma powołanie i przeznaczenie dane od Boga, jedyne w swoim rodzaju. Kiedy je rozpoznamy i żyjemy zgodnie z tym, jesteśmy szczęśliwe i spełnione. Kiedy pościmy i modlimy się, dajemy sobie szansę, by wyraźnie usłyszeć od Boga, jaka jest Jego doskonała wola dla naszego życia.

  Konferencje zakończyła Alina Wieja i jej mąż Henryk Wieja, którzy przypomnieli cztery prawdy, które powinnyśmy na zawsze zachować w naszych sercach:

  Bóg jest zawsze dobry, On jest zawsze ze mną i nigdy mnie nie opuści;

  Bóg mnie kocha i nigdy nie zapomni o tym co obiecał. On dotrzymuje obietnic;

  Bóg ma dla mnie dobry plan, dla Niego nie ma żadnej rzeczy niemożliwej,

  Bóg stworzył każdą z nas, byśmy były szczęśliwe.Zapraszamy na zgromadzenia

Niedziela godz.10:00, czwartek godz.19:00. Warszawa ul. Kurpiowska 5.