"Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus."
1Tymoteusza 2:5

"Wchodźcie przez ciasną bramę, bo przestronna brama i szeroka ta droga, która wiedzie do zguby, a wielu jest tych, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna brama i wąska droga wiodąca do życia! Nieliczni są ci, którzy ją znajdują". Mat. 7:13-14

  • Zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan w Warszawie
    Rok założenia 1927

    Witamy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.

    Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa w niedzielę o godz. 10.00 oraz czwartek o godz. 19.00.
    ul. Kurpiowska 5, 03-200 Warszawa

Werset na dziś

"Wszystko to co steruje światem: żądze ciała, żądze oczu oraz pycha życia nie pochodzi od Ojca. To należy do świata. Świat natomiast przemija, a wraz z nim jego żądze. Ten zaś kto pełni wolę Boga, trwa na wieki. 1 List Jana, 2.16-17

Zapraszamy na zgromadzenia

Niedziela godz.10:00, czwartek godz.19:00. Warszawa ul. Kurpiowska 5.