"Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus."
1Tymoteusza 2:5

"Wchodźcie przez ciasną bramę, bo przestronna brama i szeroka ta droga, która wiedzie do zguby, a wielu jest tych, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga wiodąca do życia! Nieliczni są ci, którzy ją znajdują". Mat. 7:13-14

  • Zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan w Warszawie
    Rok założenia 1927

    Witamy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.

    Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa w niedzielę o godz. 10.00 oraz czwartek o godz. 19.00.
    ul. Kurpiowska 5, 03-200 Warszawa

Werset na tydzień

"Jezus powiedział: jeśli ktoś mnie kocha będzie wypełniał moje Słowo i mój Ojciec otoczy go miłością. Do takiej osoby przyjdziemy i zatrzymamy się u niej. Kto mnie nie kocha, nie wypełnia moich słów, a Słowo którego słuchacie, nie jest moim Słowem. Pochodzi ono od Ojca, który mnie posłał: Ew. Jana 14.23-24

Zapraszamy na zgromadzenia

Niedziela godz.10:00, czwartek godz.19:00. Warszawa ul. Kurpiowska 5.