"Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus."
1Tymoteusza 2:5

"Wchodźcie przez ciasną bramę, bo przestronna brama i szeroka ta droga, która wiedzie do zguby, a wielu jest tych, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga wiodąca do życia! Nieliczni są ci, którzy ją znajdują". Mat. 7:13-14

 • Zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan w Warszawie
  Rok założenia 1927

  Witamy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.

  Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa w niedzielę o godz. 10.00 oraz czwartek o godz. 19.00.
  ul. Kurpiowska 5, 03-200 Warszawa

 • Z A P R A S Z A M Y DO OPOCZNA

  NA KONCERT JURKA I MAŁGORZATY DAJUKÓW

  plakat-opoczno.jpg

Werset na tydzień

"Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus, i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony" List ap Pawła do Rzymian 10.9

Zapraszamy na zgromadzenia

Niedziela godz.10:00, czwartek godz.19:00. Warszawa ul. Kurpiowska 5.