"Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus."
1Tymoteusza 2:5

"Wchodźcie przez ciasną bramę, bo przestronna brama i szeroka ta droga, która wiedzie do zguby, a wielu jest tych, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga wiodąca do życia! Nieliczni są ci, którzy ją znajdują". Mat. 7:13-14

 • Zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan w Warszawie
  Rok założenia 1927

  Witamy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa.

  Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa w niedzielę o godz. 10.00 oraz czwartek o godz. 19.00.
  ul. Kurpiowska 5, 03-200 Warszawa

 • Zapraszamy na koncert
  SOUNDS OF HOPE
  1 grudnia 2019 r.

  plakat-dziewczyn-poprawiony.jpg

Werset na tydzień

"Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. Albowiem nigdy nie posługiwaliśmy się pochlebstwami, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się pod jakimkolwiek pozorem chciwością, Bóg tego świadkiem" 1 list ap. Pawła do Tesaloniczan, 2.4-5

Zapraszamy na zgromadzenia

Niedziela godz.10:00, czwartek godz.19:00. Warszawa ul. Kurpiowska 5.